google-site-verification=9WMchRV2NVpNm76bLRsLOzQ153HI-fX3Y3ui43d73uU

Pre potreby moderného vzdelávania a výuky žiakov školy sú k dispozícii najmodernejšie interaktívne technológie od popredného kanadského výrobcu interaktívnych technologií Smart Technologies -Smartboardy.

Digital signage panely pri vchode do školy slúžia na orientáciu a informovanie návštevníkov a žiakov školy.

V spoločnosť JTRE sme realizovali vybavenie obchodných a marketingových miestností v priestoroch obchodného a rezidenčného centra. Riešenie sa realizovalo v sídle spoločnosť v bratislavskom River parku. Realizované boli zobrazovacie celky formátov prispôsobených velkostiam jednotlivých miestností od 40″ až po 140″ovej zostavy bez rámových obrazoviek .Bezdrôtová komunikácia na báze BARCO ClickShare. Videokonferenčná zostava Logitech Rally Plus.

Spoločnosť ČSOB nám dala dôveru v rozsiahlej komplexnej realizácií v rámci sťahovania sídla spoločnosti. Realizácia prebehla vo viac ako 100 miestnostiach, kde sme dodali a nainštalovali konferenčné a audiovizuálne vybavenie pre interných aj externých účastníkov pracovných stretnutí. Súčasťou dodávky bolo viac ako 150 štandardných aj interaktívnych plochých LCD displejov Samsung vrátane 2 veľkoplošných monitorových stien, rôzne variantné riešenia videokonferenčných systémov do malých, stredných a veľkých miestností od výrobcov Poly a Logitech. Na bezdrôtové pripojene prezentácií sú použité systémy BARCO ClickShare a Microsoft wireless display adaptér, na ozvučenie a signálový management boli použité produkty Extron, na riadenie slúžia systémy AMX. Displeje v spoločných priestoroch slúžia okrem porád aj na internú vizuálnu komunikáciu (digital signage) prostredníctvom pokročilej SW platformy STiNO

V priestoroch spoločnosti CINEMAX sme sa podielali na realizacií systému digital signage v spoločných priestoroch multiplexu v shopping centre Bory Mall. Použitých bolo viac ako 150 displejov SAMSUNG v rôznych veľkostiach od 32″ až po 75″ displeje, ktoré sú v priestoroch rozmiestnené v rôznych zostavách. Celý systém je riadený a dopĺňaný cez Digital Signage systém Samsung MagicINFO™.

Pre spoločnosť Tchibo sme realizovali digital signage vybavenie do celej siete predajní na území Slovenskej a Českej republiky. Využili sme rôzne zobrazovacie prvky od LCD displejov, interaktívnych displejov až po LED zobrazovacie plochy a bannery, ktoré slúžia na zobrazovanie marketingových materiálov spoločnosti. Systém celej siete je spravovaný systémom na správu digital signage STiNO.

Spoločnosť HB Reavis nám prejavila dôveru pri integrácií systémových riešení na všetkých pobočká HUB HUB a HB Reavis v jednotlivých krajinách Európy. Vďaka tomu sme dodali systém digital signage STiNO a videokonferenčné riešenia Poly do národných pobočiek spoločnosti na Slovensku, v Česku, v Maďarsku, v Nemecku, v Anglicku, v Poľsku a v Rumunsku.

Pre spoločnosť Orange Slovensko sme riešili realizíciu siete digital signage v 150 predajniach po celom území Slovenskej republiky. V jednotlivých predajniach sme inštalovali klasické LCD displeje, bez rámové displeje a zostavy, interaktívne displeje, transparentné LED obrazovky, LED vstupné portály. Všetky menované audiovizuálne systémy sú riadené a spravované digital signage systémom STiNO. Konferenčné a kancelárske priestory sme vybavili rezervačným systémom touchONE by CUE, vidoekonferenčným systémom Logitech, systémom zobrazovacích displejov a bezdrôtovej komunikácie BARCO Clickshare.

Pre našu najväčšiu finančnú inštitúciu sme navrhli, dodali a nainštalovali AV techniku pre sporiteľničnú akadémiu, zasadacie priestory bežné ale aj reprezantatívnu miestnosť predstavenstva ako aj veľkorysú konferenčnú sálu, ktorá v čase jej realizácie bloa jednou z najlepšie a najmodernejšie vybavených sál v našej krajine. Už niekoľko rokov zabezpečujeme servis, údržbu a pravidelnú aktualizáciu jedného z najväčších systémov Digital Signage STiNO, ktorý sme dodali a nainštalovali do všetkých obchodných miest banky v rámci celého Slovenska. Našou najnovšou dodávkou pre nášho dlhoročného obchodného partnera je videokonferenčné vybavenie Logitech pre ústredie banky ako aj viac ako 20 vybraných pobočiek od Bratislavu cez Senicu, Komárno, Žilinu, Poprad, Košice až po Michalovce a Humenné.