Energoland je informačné centrum o energii a výrobe elektriny, ktoré otvorili Slovenské elektrárne. Do týchto priestorov sme nainštalovali audiovizuálne vybavenie, ktorého súčasťou bola interaktívna LED podlaha a zobrazovacie displeje v 33 interaktívnych sekciách.

Prehrať video