Odborný servis

Identifikácia vzťahu so žiadateľom
Identifikácia žiadateľa

Fakturačné údaje

Naliehavosť a miesto poruchy
Výjazd *
E.g., 21.04.2018
E.g., 19:15
Čo sa reklamuje?
Identifikácia závady
Kontaktné údaje
Spätný telefonát
E.g., 21.04.2018
E.g., 19:15