Záručný servis

Identifikácia vzťahu so žiadateľom
Identifikácia žiadateľa
Autorizovaný servis
Doklad o kúpe
Subory musia mať menej ako 5 MB.
Povolené typy súborov: png gif jpg jpeg pdf tiff tif bmp.
Naliehavosť a miesto poruchy
Výjazd
E.g., 21.04.2018
E.g., 19:15
Čo sa reklamuje?
Identifikácia závady
Kontaktné údaje
Spätný telefonát
E.g., 21.04.2018
E.g., 19:15