Audiovizuálne riešenia

Dispečingové a dohľadové centrá

Získajte dokonalý prehľad nad všetkými technológiami a riadiacimi procesmi vášho podniku pomocou veľkoplošných dispečingových zobrazovacích systémov.

Dispečingy sa používajú na zobrazovanie a sledovanie systémových aplikácií, grafických výstupov riadiacich systémov (SCADA…), kamerových systémov, požiarnych, technologických systémov. Sú určené a dimenzované na prácu 24/7 365 dní v roku. Umožňujú prehľadné zobrazenie viacerých aplikácií na prehľadnej veľkoplošnej zobrazovacej stene a zabezpečujú veľmi dôležitý prehľad nad všetkými dohľadovými technológiami.

Primárne využitie je na dispečingových pracoviskách zabezpečujúcich nepretržitý dohľad, ako sú:

  • Dispečing – riadenie systémov v priemysle (napr. SCADA…)
  • Dopravné dispečingy – kombinácia technologických a kamerových systémov
  • Telekomunikačné dispečingy – dohľad nad celou technológiou
  • IT dispečingy – dohľad nad aplikáciami a IT bezpečnosti
  • Bezpečnostné kamerové dispečingy, požiarne systémy

Komplexné zobrazenie sa realizuje bez nutnosti zásahu do existujúcich zobrazovaných systémov na aplikačnej alebo hardwarovej úrovni. Systém umožňuje obsluhe zobrazovanie požadovaných aplikácií a systémov v ľubovoľnom zoskupení, veľkosti. Taktiež umožňuje striedanie rôznych layoutov alebo presetov zobrazenia.

Dopravný dispečing

Dispečingové riešenia a bloková schéma

V rámci dispečingových systémových riešení ponúkame:

  • Návrh a projektovú dokumentáciu riešenia
  • Kompletné riešenie dispečingových zobrazovacích systémov s použitím dispečingových zobrazovacích modulov Laser RGB, dispečingových LCD modulov a kontrolerov, LED obrazoviek
  • Systémovú integráciu s ostatnými systémami
  • Signálový management

Koncepcia zobrazovacieho systému vždy vyplýva z analýzy potrieb zákazníka, typu zobrazovaných systémov a typu prevádzky. Každé riešenie je navrhované individuálne s ohľadom na požiadavky ale aj použitú technológiu.

Referencie

Prezrite si fotogalériu našich úspešných dispečingových riešení.

Dispečing pre národnú diaľničnú spoločnosť

SSÚD

SEPS

Máte záujem o riešenia pre dispečingové riešenia?