Audiovizuálne riešenia

Informačné centrá

Informujte vašich návštevníkov modernou a atraktívnou formou pomocou najnovších systémových riešení. Inšpirujte sa riešením, ktoré sme realizovali pre Slovenské elektrárne.

Energoland je informačné centrum o energii a výrobe elektriny, ktoré otvorili Slovenské elektrárne. Do týchto priestorov sme nainštalovali audiovizuálne vybavenie, ktorého súčasťou bola interaktívna LED podlaha a zobrazovacie displeje v 33 interaktívnych sekciách.

Referencie

Energoland

Odysea Energie

Trailer k videu, ktoré získalo ocenenie Best 3D Film Award na festivale Cannes Corporate TV & Media 2015. Film predstavuje veľkolepý a monumentálny príbeh energie – od vzniku vesmíru a života až po predobraz budúcnosti. 3D film Odysea energie môžete vidieť exkluzívne v infocentre Energoland Mochovce, päťhviezdičkovom zábavno-vzdelávacom centre o energii.

Máte záujem o audiovizuálne riešenia?