Audiovizuálne riešenia

Informačné centrá

Informujte vašich návštevníkov modernou a atraktívnou formou pomocou najnovších systémových riešení. Inšpirujte sa riešením, ktoré sme realizovali pre Slovenské elektrárne.

Energoland je informačné centrum o energii a výrobe elektriny, ktoré otvorili Slovenské elektrárne. Do týchto priestorov sme nainštalovali audiovizuálne vybavenie, ktorého súčasťou bola interaktívna LED podlaha a zobrazovacie displeje v 33 interaktívnych sekciách.

Referencie

Energoland

Máte záujem o audiovizuálne riešenia?