Audiovizuálne riešenia

Historické budovy

Prepájame moderné riešenia s našim historickým dedičstvom.

Medzi naše projekty patrí aj rekonštrukcia priestorov historických budov, medzi ktoré patrí napríklad Bratislavský hrad, Stará Radnica, Pálffyho Palác (FACH), Zochova chata alebo Palce Art Hotel. 

bratislavský hrad

Referencie

Bratislavský hrad

Stará radnica

Rekonštrukcia priestorov Starej radnice na Hlavnom námestí v Bratislave.

FACH (Pálffyho Palác)

Rekonštrukcia Pálffyho Paláca.

Zochova Chata

Zochova Chata je hotelové zariadenie v očarujúcej prírode, pre ktoré sme navrhli a dodali kompletné vybavenie konferenčného centra audiovizuálnym vybavením umožňujúcim realizáciu širokej škály konferencií, prezentácií, školení a kultúrno-spoločenských podujatí.

Palace Art Hotel

Palace Art Hotel v meste Pezinok je výnimočným priestorom do, ktorého sme prispeli vybavením veľkej konferenčnej „Zlatej“ sály, spoločných priestorov, reštaurácií a SPA audiosystémom AUDAC. Všetky prvky sú citlivo zabudované a sú súčasťou zrekonštruovaného interiéru  hradu. Plátno projektor ozvučenie a osvetlenie v zlatej sále a predsáliach je možné ovládať intuitívne z dvoch nezávislých miest. Investor -rodina ŠIMÁKOVCOV za svoj počin získala prestížny titul “Stavba roka 2019”.

Máte záujem o audiovizuálne riešenia?