Školstvo

Pozdvihnite kvalitu vzdelávania na novú úroveň. Zvýšte zážitok z učenia skvalitňovaním školského prostredia s využitím moderných komunikačných prostriedkov.

Využitie audiovizuálnych technológií nachádza čoraz výraznejšie uplatnenie aj v školskom procese. Hybridné a interaktívne formy vzdelávania sa v poslednej dobe stávajú vo svete vyučovacím trendom. Pomocou digitálnych technológií vám pomôžeme zmodernizovať vaše učebné priestory, zefektívniť vyučovací a informačný proces školy, či optimalizovať bezpečnosť vzdelávacích priestorov.

Vďaka nášmu inovatívnemu prístupu s využitím AV technológií sme uspokojili požiadavky na moderné vzdelávanie v mnohých stredných, vysokých či základných školách.

Vyberte si z ponuky našich riešení. Nakombinujeme vám projekt podľa vašich predstáv:

 • Videoprojekčné riešenia – projektory a plátna
 • Digitálna školská nástenka – LCD a LED
 • Interaktívne riešenia – interaktívne displeje a tabule
 • Softvér na tvorbu interaktívnych vyučovacích hodín
 • Digital signage
 • Informačný a navigačný systém
 • Videokonferenčné riešenia
 • Ozvučenie učební
 • Akustické riešenia učební
 • Dokumentové kamery
 • Komplexné audiovizuálne vybavenie prednáškových priestorov a ául
 • Systémy na záznam prednášok a vyučovacích hodín
 • Systémy na zobrazenie rozvrhu učební

Referencie

Cambridge International School

Máte záujem o audiovizuálne riešenia?