Audiovizuálne riešenia

Priemysel a výroba

Inovatívne systémové riešenia v oblasti výroby a priemyselných procesov sústreďujeme na stabilitu a bezpečnosť. Spoľahlivosť je rozhodujúci faktor, ktorý posúva váš biznis vpred. Riadenie výroby v reálnom čase, monitorovanie areálov, dohľad a diaľkové riadenie procesov. To všetko sa odohráva spravidla na jednej zobrazovacej stene.

Naše široké portfólio vám umožňuje vybrať a nakombinovať si systémové riešenia na podporu riadenia výroby podľa vašich potrieb:

Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam dokážeme jednoducho a rýchlo zaviesť do riadenia výroby kompletnú automatizáciu, s ohľadom na energetickú úsporu a zákonné hygienické požiadavky pracoviska.

Referencie

Volkswagen

Našou ďalšou významnou dodávkou pre bratislavský výrobný závod Volkswagen Slovensko je viac ako 150 monitorov a monitorových stien NEC na montážne linky v novej výrobnej hale vrátane špeciálne navrhnutých a na zákazku vyrobených držiakov a nosných konštrukcií. Pre výrobné závody v Bratislave a Martine sme dodali aj videokonferenčné riešenia Poly.

Máte záujem o AV riešenia na podporu riadenia výroby?