google-site-verification=9WMchRV2NVpNm76bLRsLOzQ153HI-fX3Y3ui43d73uU

AP MEDIA pokračuje v úspešnej spolupráci s Newline

Spoločnosť AP MEDIA ako obchodný a servisný partner spoločnosti Newline Interactive Europe SLU dokázala aj napriek neľahkej celospoločenskej situácii v roku 2021 v čo najväčšej možnej miere dodávať riešenia značky Newline a poskytovať k nim potrebné služby. Ocenením tejto snahy a dosiahnutých výsledkov je aj certifikácia „ CERTIFICATE OF AUTHORISED DISTRIBUTOR“ pre rok 2022. Špecialisti z AP MEDIA sú pripravení byť svojim zákazníkom nablízku a v spolupráci s našou sieťou partnerov poskytovať riešenia ako pre oblasť vzdelávania tak aj komerčnej sféry.

Facebook

Ďalšie články