Rezervačné aplikácie

 • Intuitívne používateľské rozhranie
 • Rýchla a jednoduchá rezervácia
 • Kompatibilný so štandardnými kalendármi
 • Vyhľadávanie a rezervácia podľa rôznych kritérií
 • Časová línia pre intuitívny prehľad stavu
 • Rezervácia viacerých miestností na rôznych miestach
 • Pôdorysy s pozíciami a indikáciou stavu
 • Dostupné pre PC aj pre mobilné zariadenia
touchone notebook a mobil

Rezervácia miestností

 • Rezervačné panely inštalované pred miestnosťou
 • Riešenie Plug & Play s intuitívnym užívateľským rozhraním
 • Integrácia s kalendárovými systémami
 • Indikácia stavu miestnosti, rezervácia, skončenie eventu a ďalšie funkcie
 • Vyžiadanie cateringu a report pre chyby v miestnosti
 • Pandemické funkcie – „Čakanie na čistenie“
 • Dostupné modely vo veľkostiach 7”, 10” a 12”
 • Moderný tenký dizajn, hliníkový kryt
 • Pripravené na inštaláciu na stenu, aj sklenenú stenu
 • Rôzne prispôsobiteľné rozloženia používateľského rozhrania

Senzory a monitorovanie

 • Live detekcia prítomnosti v miestnosti a počítanie ľudí
 • Prítomnosť ľudí uvedená na rezervačnom paneli
 • Automatické potvrdenie schôdzky
 • Automatické ukončenie schôdzky, keď nie je nikto prítomný
 • Monitorovanie využitia miestnosti na lepšie plánovanie
 • Podporované rôzne typy snímačov

Rezervácia pracoviska

 • Riešenie pre efektívnejšie využitie pracoviska
 • Umožňuje implementovať flexibilné pracovné prostredie
 • Pracovné rozhrania
  – 4,3 ”rozhranie dotykovej obrazovky
  – Rozhranie tlačidiel
 • Jednoduchá indikácia stavu pracoviska
 • Rezervácia zo systému: kalendár, mobilné zariadenie, pracovné rozhranie
 • Pracovisko identifikované QR kód
 • Štatistika rezervácie pre efektívnejšie využitie stola

Senzory a monitorovanie pracoviska

 • Detekcia prítomnosti na pracovisku / stole
 • Sledovanie využitia na lepšiu správu rezervácie a čistenia
 • Integrácia údajov v reálnom čase do rezervačného softvéru
 • Monitorovanie využitia pracoviska
 • Meranie pomeru osôb a stolov
 • Lepšie plánovanie pracovného priestoru
 • Podporované rôzne typy senzorov

Prehľad rezervácií

 • Na recepcii alebo v hale
 • Prehľad stavu miestností, pracovísk a ďalších priestorov
 • Súhrn všetkých miestností, stolov a stretnutí
 • Riešenie Plug & Play
 • Kompatibilné s akýmkoľvek displejom so vstupom HDMI
 • Rôzne rozloženia na šírku a na výšku

Interaktívny kiosk

 • Okamžitý prístup k rezerváciám miestností a pracovísk
 • Pôdorysy pre lepšiu orientáciu
 • Indikácia stavu miestností a pracovísk
 • Vyhľadávanie miestností a pracovísk podľa rôznych kritérií
 • Vyhľadávanie organizátorov rezervácií
 • Podpora jednoduchého hľadania cesty
dotykový displej s plánom budovy

Ovládanie zasadacej miestnosti

 • Rôzne typy ovládacích panelov: dotykové panely, klávesnica na dotykovej obrazovke, tlačidlová klávesnica integrovaná do prepojovacej skrinky
 • Jednoduchá integrácia s rezervačným systémom
 • Automatizované funkcie v závislosti od stavu zasadačky
 • Kombinuje riadiace funkcie + informácie o rezervácii a akcie
 • Informácie o schôdzke zobrazené na ovládacom paneli
Ikonky Video, Audio, Svetlá, Źalúzie, Kúrenie a Klimatizácia

Centrálny manažment a analytika

 • Nástroj pre správu IT a správu zariadení
 • Back-end na strane servera
 • Intuitívne front-end webové používateľské rozhranie
 • Centrálna správa: správa celého systému, správa serverov kalendára, správa miestností a používateľov, všeobecné nastavenie a konfigurácia jednotiek
 • Analytics a štatistika: nástroj na lepšie pochopenie vašich potrieb, analýza pre efektívnejšie využitie priestoru, zhromažďuje údaje o rezerváciách, integrovaný prehľad štatistických údajov, export pre vizualizáciu údajov pomocou Excelu alebo Power BI

Rezervácia parkovania a ďalších priestorov

autá na parkovisku
 • Rezervačná aplikácia touchONE-assist
 • Pripravené pre rôzne typy priestorov
 • Prispôsobiteľné filtre pre každý typ priestoru
 • Integrácia s parkovacími systémami
 • Ďalšie populárne priestory: workshopy, stroje, fitnes, wellness, bicykle a mnoho ďalších

Máte záujem o audiovizuálne riešenia?