Digitálna školská nástenka

Digitálna školská nástenka slúži na efektívnu komunikáciu medzi študentami, zamestnancami a návštevníkmi školy. 

Zobrazuje informácie z viacerých zdrojov ako školský rozvrh, webovú stránku školy, jedálne lístky školských jedální, oznamy o aktivitách školskej aj mimoškolskej činnosti, zmenách rozvrhu, obrázky a videá zo školských akcií. Samozrejmosťou je zobrazenie času najbližšieho zvonenia a lokálne počasie. Nástenka obsahuje vlastný časovač, ktorý umožňuje vopred stanoviť čas zobrazenia informácií.

Digitálna nástenka pozostáva z hardvérovej zobrazovacej časti – LCD zobrazovač príslušnej veľkosti (13“-98“), do ktorého je pripojený interný/externý prehrávač obsahu s príslušným softvérom na správu obsahu. Informácie sú dopĺňané po sieti. Systém si dokáže veľa dát sťahovať samostatne na základe prepojenia jednotlivých systémov.

Alternatívnym riešením je interaktívny displej, ktorý môže slúžiť aj ako nástroj na získavanie ďalších informácií. V prípade, že sa jedná o väčšie zhromažďovacie priestory pred auditóriami, odporúčame použiť veľkoformátové LED steny. Vzhľadom na to že majú vyššiu svietivosť, sú schopné upútať pozornosť zhromaždeného publika vchádzajúceho do priestorov auditória.

Odporúčané displeje: 

Newline, Samsung, Panasonic, Sharp NEC, SMART Technologies, Sony, LG, Philips, Arthur Holm

Máte záujem o digitálnu školskú nástenku?