Dispečingové zobrazovacie moduly LASER RGB

Veľkoplošné projekčné zobrazovacie moduly so spätnou projekciou a LASER zdrojom svetla. Momentálne najspoľahlivejšie zariadenia na dispečingové pracoviská s garantovanou funkciou 24/7.

Systém sa skladá s projekčných modulov o hĺbke 65 (resp. 45cm – SLIM verzia) zoskupených do veľkoplošnej grafickej steny. Hrana medzi modulmi je menšia ako 1mm a nedochádza ku strate ani jedného pixelu.

Máte záujem o dispečingové zobrazovacie moduly?