Dispečingové zobrazovacie moduly LASER RGB

Dispečingové zobrazovacie moduly LASER RGB sú vynikajúcim riešením pre dispečingové pracoviská. Sú vybavené veľkoplošnými projekčnými modulmi so spätnou projekciou a LASER zdrojom svetla, čo zaručuje spoľahlivú prevádzku 24/7. Tieto zariadenia poskytujú najnovšiu technológiu a kvalitu obrazu.

Systém dispečingových zobrazovacích modulov je zostavený z projekčných modulov s hĺbkou 65 cm (resp. 45 cm v SLIM verzii), ktoré sú skupené do veľkoplošnej grafickej steny. S hrúbkou hrany medzi modulmi menšou ako 1 mm nedochádza k strate ani jedného pixelu.

Tieto moduly poskytujú bezchybný vizuálny zážitok a vytvárajú prehľadné a detailné zobrazenia pre dispečingové pracoviská. Zvoľte dispečingové zobrazovacie moduly LASER RGB a vychutnajte si spoľahlivú a vysokokvalitnú vizualizáciu vašich dispečingových potrieb.

Zobrazovací modul v dispečingovom stredisku
Dispečingový modul spredu a zozadu

Máte záujem o dispečingové zobrazovacie moduly?