Grafický kontrolér

Grafický kontrolér zabezpečuje zobrazenie väčšieho množstva vstupov na veľkoplošnej zobrazovacej stene tvorenej Dispečingovými zobrazovacími modulmi LASER RGB, LCD monitorov s ultra tenkým rámom alebo LED modulárnych panelov.

V reálnom čase sa zobrazujú okná s vysokou grafikou, LIVE video streamom a pripojených pracovných staníc. Okná grafických aplikácií, priame vstupy signálu a sieťové informácie môžu spravovať operátori na dispečingovom pracovisku, ale aj vzdialení operátori prostredníctvom profesionálneho grafického používateľského rozhrania pre centralizovaný dohľad v kritických dispečingových miestnostiach.

DXN 6400 4U,7U,14U

 • Windows 10 graphics
 • 4U  high chassis for 4×2 …32×16 configurations
 • 4K60 4:2:0 input and 4K60 4:4:4 output HDMI signals
 • PIP4, real time display with HDCP support
 • Integrated, video-independent audio matrix
 • Sophisticated software for multiple operators

DXN 6800 4U, 7U, 14U

 • 4U high chassis 4×1 … 32×8 configurations
 • 4K60 4:2:0 input and 4K60 4:4:4 output HDMI signals
 • Windows 10 graphics applications and video overlays
 • PIP8, real time display with HDCP support
 • Integrated, video-independent audio matrix
 • Sophisticated software for multiple operators
Ako vyzerá grafický kontrolér spredu aj zozadu

Máte záujem o grafický kontrolér?