LCD monitory 24/7 s ultra tenkým rámom

Jedná sa o špeciálne LCD s minimálnou hranou.

Pri spojení do obrazovkovej steny je podľa typu LCD technológie hrana medzi dvomi modulmi 3,5mm alebo v najnovších verziách 1,8mm. Táto technológia je cenovo dostupnejšia a vhodná do menších dispečingových centier.

Máte záujem o LCD monitory?