Mobilné AV riešenia pre operatívne porady

Riešenie pozostáva z veľkoplošnej obrazovky na mobilnom stojane k prezentácii vizuálnej informácie. Veľkosť obrazovky závisí od obvyklého počtu spolupracovníkov, ktorým je vizuálna informácia sprostredkovaná.

Obrazovka môže byť štandardná alebo dotyková. Dotyková môže zároveň slúžiť ako popisovacia tabula (white board). Zvukové vlastnosti štandardných veľkoplošných monitorov obvykle nie sú dostatočné pre väčšiu skupinu poslucháčov. Preto je riešenie doplnené o jednoduché ozvučenie pozostávajúce z dostatočne výkonných reproduktorov, optimalizovaných pre vysoko zrozumiteľný prenos ľudskej reči a drôtového/bezdrôtového mikrofónu pre moderátora porady.

mobilné AV riešenie pre na operativnej porade

Máte záujem o mobilné AV riešenia?