Riadiace systémy

Spravujte jednoducho a intuitívne inštalovanú AV techniku a ďalšie technológie vo vašej miestnosti či budove pomocou optimálne vybraného riadiaceho systému.

Pri navrhovaní jednotlivých systémov podľa požiadaviek našich klientov postupujeme tak, aby ich ovládanie bolo čo najjednoduchšie. Optimálne navrhnutý systém má jednoduché a intuitívne ovládanie. Komunikáciu systému riešime väčšinou grafickým rozhraním (LCD panel), ktorého návrh optimalizujeme počas konzultácií s klientami. Riadiaci systém môže ovládať okrem audiovizuálnych zariadení aj osvetlenie, tienenie miestností, ako aj kúrenie a vetranie.

Riadiaci systém ovládajúci viaceré technológie naraz

Riadiaci systém, ktorý pre vás navrhneme, bude schopný integrovať a ovládať rôzne technológie a zariadenia v miestnosti či v celej budove. Okrem audiovizuálnych zariadení môže riadiť aj osvetlenie, tienenie miestností, kúrenie a vetranie. To umožňuje centrálne a jednotné ovládanie všetkých týchto systémov, čo zjednodušuje a zlepšuje ich správu a údržbu.

Riadiace systémy umožňujú vytvorenie rôznych scén a nastavení, ktoré zahŕňajú rôzne kombinácie ovládaných zariadení. Napríklad môžete mať scénu pre prezentáciu, kde sa automaticky zapne projektor, obrazovka a zároveň sa stmavia svetlá. Alebo scénu pre relaxačný režim, kedy sa zapnú príjemné osvetlenie a hudba, a zároveň sa otvoria záclony. Všetko je ovládané jedným dotykom.

Integrovanie riadiacich systémov do existujúcich systémov

Riadiaci systém môže byť tiež integrovaný do existujúcich systémov riadenia budovy. Týmto spôsobom je možné koordinovať riadenie rôznych aspektov budovy a vytvoriť efektívne a inteligentné prostredie.

Výhodou správneho riadiaceho systému je jednoduchá a zjednodušená obsluha a riadenie viacerých technológií. To vedie k zvýšeniu efektivity, pohodlia a zlepšeniu užívateľského zážitku.

Odporúčame riadiace systémy spoločností:

Extron, AMX, Crestron

Korporátny rezervačný riadiaci systém
ovládanie riadiaceho systému na tablete

Máte záujem o riadiace systémy?