Systémy na záznam prednášok a vyučovacích hodín

Na záznam prednášok a vyučovacích hodín sa používajú štandardné nástroje, ktoré obsahuje softvérová výbava MS Teams, Zoom alebo iná videokonferenčná platforma.

Webináre je môžné nahrávať na príslušné PC so záznamovým softvérom, alebo použiť dedikované zariadenia ako sú video-strižne alebo hardvér rekordér.

Interaktívna tabuľa na vyučovaní

Máte záujem o systémy na záznam prednášok a vyučovacích hodín?