Videokonferencia

Chcete komunikovať na diaľku so svojím obchodným partnerom alebo klientom bez toho, že by ste za ním museli vycestovať? Potrebujete zdieľať informácie so svojim vzdialeným tímom na pobočke v inom meste? Alebo sa distančne pripojiť do vzdelávacieho procesu na rôzne prednášky a semináre?

Videokonferencia je v súčasnosti veľmi vyhľadávanou formou hybridnej komunikácie, ktorá umožňuje prenos obrazu a zvuku a zdieľanie prezentovaných informácií dvoch a viacerých strán. Stále častejšie je využívaná aj na prenos dokumentov, obrazu z iných kamier, písaných informácií z bielej keramickej/interaktívnej tabule či displeja, rôznych videozáznamov, prezentácií z počítača alebo obrázkov z dokumentovej kamery.

Z nášho širokého portfólia videokonferenčných riešení vám vieme navrhnúť jedinečné riešenie pre akúkoľvek miestnosť. Od malých dvojmiestnych zasadačiek, po veľké auditóriá pre niekoľko stovák ľudí.

Odporúčame videokonferenčné riešenia:

Logitech, Poly, Yealink

Typy zasadačiek

Phone booth

video bar, ovládací panel (stena)

Huddle room

video bar, ovládací panel (stôl)

Brainstorm room

video bar, ovládací panel (stojan)

Máte záujem o videokonferenčné riešenie?