google-site-verification=9WMchRV2NVpNm76bLRsLOzQ153HI-fX3Y3ui43d73uU

Rekonštrukcia priestorov Starej Radnice na Hlavnom námestí v Bratislave.

Rekonštrukcia Pálffyho Paláca.

Zochova Chata je hotelové zariadenie v očarujúcej prírode, pre ktoré sme navrhli a dodali kompletné vybavenie konferenčného centra audiovizuálnym vybavením umožňujúcim realizáciu širokej škály konferencií, prezentácií, školení a kultúrno-spoločenských podujatí.

Palace Art Hotel v meste Pezinok je výnimočným priestorom do, ktorého sme prispeli vybavením veľkej konferenčnej „Zlatej“ sály, spoločných priestorov, reštaurácií a SPA audiosystémom AUDAC. Všetky prvky sú citlivo zabudované a sú súčasťou zrekonštruovaného interiéru  hradu. Plátno projektor ozvučenie a osvetlenie v zlatej sále a predsáliach je možné ovládať intuitívne z dvoch nezávislých miest. Investor -rodina ŠIMÁKOVCOV za svoj počin získala prestížny titul “Stavba roka 2019”.