SMART notebook: softvér na tvorbu interaktívnych vyučovacích hodín

Softvérové aplikácie sú jedinečnými pomôckami pre učiteľov, ktoré uľahčujú tvorbu a prezentáciu učebného obsahu. Zároveň pomocou interaktívnych nástrojov pomáhajú zapájať študentov do vyučovacieho procesu.  

SMART výukový softvér je balíček, ktorý prináša učiteľom všetko potrebné v jednom. Je to softvérová aplikácia, ktorá sa využíva v interaktívnej výuke študentov. Je určená pre interaktívne tabule, dotykové displeje a iné podobné interaktívne zariadenia.

Využitie SMART notebooku vo vyučovaní

SMART notebook ponúka širokú škálu nástrojov a funkcií, ktoré učiteľom umožňujú tvorbu a prezentáciu dynamického učebného obsahu. Učitelia môžu vytvárať interaktívne vyučovacie hodiny, do ktorých môžu vkladať text, obrázky, videá, zvuky, animácie a ďalšie interaktívne prvky. Taktiež ponúka nástroje na matematiku, písanie, kreslenie, hry a spoluprácu študentov.

Využívanie SMART notebooku v interaktívnej výuke je dôležité z viacerých dôvodov. Interaktívne prvky a aktivácie zapájajú študentov do učebného procesu, čo zvyšuje záujem, angažovanosť a motiváciu študentov. Vďaka interaktívnym cvičeniam a aktivitám sa študenti aktívne zapájajú do výučby, vyjadrujú svoje myšlienky, riešia problémy a pracujú v tíme. SMART notebook umožňuje aj personalizáciu vyučovania, kde študenti môžu pracovať na individuálnych úlohách alebo vo vlastnom tempe.

Vďaka nášmu riešeniu získate SMART notebook softvér, ktorý obsahuje:

  • nástroje na písanie, kreslenie, maľovanie, rysovanie
  • nástroje na kreslenie tvarov
  • nástroje na matematiku vrátane funkcií, grafov a geometrie
  • veľkú galériu obrázkov (u ktorých sa nemusíte báť autorských práv)
  • bezpečný vyhľadávač videí na internete
  • nástroj na záznam cvičení s nahrávkou zvukového komentára, alebo myšlienkovej mapy.

Budúcnosť SMART notebookov a iných interaktívnych softvérov

Dôležitosť SMART notebooku a podobných interaktívnych softvérov bude v budúcnosti narastať. S rozvojom technológií a digitálnych nástrojov sa očakáva zvýšená integrácia interaktívnych tabúľ a podobných zariadení do vyučovacieho prostredia. Tieto nástroje pomáhajú modernizovať vyučovací proces, zlepšujú vzdelávací zážitok a prispievajú k rozvoju digitálnych zručností u študentov. Súčasná tendencia k väčšej interaktivite a vizuálnosti vo vyučovaní naznačuje, že využívanie SMART notebooku a podobných aplikácií bude mať v budúcnosti ešte väčší význam.

LCD obrazovka ako doplnok k SMART notebooku
Školská trieda s interaktívnymi prvkami

Kreatívne nástroje:

Pero textu – automatický prevod rúk písaného textu na tlačiace písmo
Štetec – maľovanie ako skutočným štetcom
Rozpoznávanie tvarov – prevod rúk kreslených tvarov na objekty, kreslenie tvarov a ich delenie na výučbu zlomkov
Nekonečný klonovač objektov – doplňovanie y a i, značenie správnych a zlých odpovedí prostredia SMART Výukového software Online

Máte záujem o softvér na tvorbu interaktívnych vyučovacích hodín?