SMART notebook: softvér na tvorbu interaktívnych vyučovacích hodín

Softvérové aplikácie sú jedinečnými pomôckami pre učiteľov, ktoré uľahčujú tvorbu a prezentáciu učebného obsahu. Zároveň pomocou interaktívnych nástrojov pomáhajú zapájať študentov do vyučovacieho procesu.  

SMART výukový softvér je balíček, ktorý prináša učiteľom všetko potrebné v jednom. Je to softvérová aplikácia, ktorá sa využíva v interaktívnej výuke študentov. Je určená pre interaktívne tabule, dotykové displeje a iné podobné interaktívne zariadenia.

Využitie SMART notebooku vo vyučovaní

SMART notebook ponúka širokú škálu nástrojov a funkcií, ktoré učiteľom umožňujú tvorbu a prezentáciu dynamického učebného obsahu. Učitelia môžu vytvárať interaktívne vyučovacie hodiny, do ktorých môžu vkladať text, obrázky, videá, zvuky, animácie a ďalšie interaktívne prvky. Taktiež ponúka nástroje na matematiku, písanie, kreslenie, hry a spoluprácu študentov.

Využívanie SMART notebooku v interaktívnej výuke je dôležité z viacerých dôvodov. Interaktívne prvky a aktivácie zapájajú študentov do učebného procesu, čo zvyšuje záujem, angažovanosť a motiváciu študentov. Vďaka interaktívnym cvičeniam a aktivitám sa študenti aktívne zapájajú do výučby, vyjadrujú svoje myšlienky, riešia problémy a pracujú v tíme. SMART notebook umožňuje aj personalizáciu vyučovania, kde študenti môžu pracovať na individuálnych úlohách alebo vo vlastnom tempe.

Vďaka nášmu riešeniu získate SMART notebook softvér, ktorý obsahuje:

  • nástroje na písanie, kreslenie, maľovanie, rysovanie
  • nástroje na kreslenie tvarov
  • nástroje na matematiku vrátane funkcií, grafov a geometrie
  • veľkú galériu obrázkov (u ktorých sa nemusíte báť autorských práv)
  • bezpečný vyhľadávač videí na internete
  • nástroj na záznam cvičení s nahrávkou zvukového komentára, alebo myšlienkovej mapy.

Budúcnosť SMART notebookov a iných interaktívnych softvérov

Dôležitosť SMART notebooku a podobných interaktívnych softvérov bude v budúcnosti narastať. S rozvojom technológií a digitálnych nástrojov sa očakáva zvýšená integrácia interaktívnych tabúľ a podobných zariadení do vyučovacieho prostredia. Tieto nástroje pomáhajú modernizovať vyučovací proces, zlepšujú vzdelávací zážitok a prispievajú k rozvoju digitálnych zručností u študentov. Súčasná tendencia k väčšej interaktivite a vizuálnosti vo vyučovaní naznačuje, že využívanie SMART notebooku a podobných aplikácií bude mať v budúcnosti ešte väčší význam.

LCD obrazovka ako doplnok k SMART notebooku
Školská trieda s interaktívnymi prvkami

Kreatívne nástroje:

Pero textu – automatický prevod rúk písaného textu na tlačiace písmo
Štetec – maľovanie ako skutočným štetcom
Rozpoznávanie tvarov – prevod rúk kreslených tvarov na objekty, kreslenie tvarov a ich delenie na výučbu zlomkov
Nekonečný klonovač objektov – doplňovanie y a i, značenie správnych a zlých odpovedí prostredia SMART Výukového software Online

SMART lab je nástroj pre učiteľov aj žiakov, ktorý umožňuje vytvoriť interaktívne cvičenia v priebehu niekoľkých minút. Pokojne priamo na hodine. LAB obsahuje šablóny na otáčanie kariet pre hľadanie správnej odpovede, triedenie objektov, radenie objektov v správnom poradí, doplňovanie textu do prázdnych políčok v slove alebo vete a aplikáciu Vykríknite to nahlas!, ktorá umožňuje žiakom zdieľať ich nápady, text aj obrázky pomocou ich mobilných zariadení priamo v SMART Notebook.

SMART response 2 je systém pre hlasovanie a testovanie pomocou žiackych zariadení. Hlasovací a zodpovedný systém s jednoduchým vyhodnotením odpovedí – otázky áno/nie, výber jednej alebo viacerých správnych odpovedí, otázka na názor, otázka s odpoveďou krátkym textom. K otázkam je možné doplniť obrázok. Žiaci zodpovedajú cez internet z počítača, tabletu alebo smartfónu.

Prostredie dostupné cez webový prehliadač, na PC sa nemusí nič inštalovať. Obsahuje zjednodušené nástroje SMART Notebooku a nástroj doplnenia interaktívnych aktivít do súborov pdf a ppt. A navyše učiteľovi prináša priestor na ukladanie úloh a cvičení dostupné z akéhokoľvek počítača (a tabletu) pripojeného k internetu. Učiteľ sa tak dostane k svojim cvičeniam odkiaľkoľvek, ale môže ich aj jednoducho žiakov zdieľať pre samostatnú prácu (aj počas dištančnej výučby).

Máte záujem o softvér na tvorbu interaktívnych vyučovacích hodín?