Softvér na tvorbu interaktívnych vyučovacích hodín

Softvérové aplikácie sú jedinečnými pomôckami pre učiteľov, ktoré uľahčujú tvorbu a prezentáciu učebného obsahu. Zároveň pomocou interaktívnych nástrojov pomáhajú zapájať študentov do vyučovacieho procesu.  

SMART výukový softvér je balíček, ktorý prináša učiteľom všetko potrebné v jednom.

SMART notebook je softvér, ktorý obsahuje:

  • nástroje na písanie, kreslenie, maľovanie, rysovanie
  • nástroje na kreslenie tvarov
  • nástroje na matematiku vrátane funkcií, grafov a geometrie
  • veľkú galériu obrázkov (u ktorých sa nemusíte báť autorských práv)
  • bezpečný vyhľadávač videí na internete
  • nástroj na záznam cvičení s nahrávkou zvukového komentára, alebo myšlienkovej mapy.

Kreatívne nástroje:

Pero textu – automatický prevod rúk písaného textu na tlačiace písmo
Štetec – maľovanie ako skutočným štetcom
Rozpoznávanie tvarov – prevod rúk kreslených tvarov na objekty, kreslenie tvarov a ich delenie na výučbu zlomkov
Nekonečný klonovač objektov – doplňovanie y a i, značenie správnych a zlých odpovedí prostredia SMART Výukového software Online

Máte záujem o softvér na tvorbu interaktívnych vyučovacích hodín?